شرکت “ماشین‌سازی دیانی” در نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران در مهرماه ۱۳۹۵ و رونمایی از محصول جدید خود با نام “پَن‌برک”.

- Albert Einstein